Book a demo

XMReality AB (publ): Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör


Date: 2023-01-09
XMReality AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units samt en riktad emission av units som avslutades den 21 december 2022. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit (”BTU”) är den 11 januari 2023. Avstämningsdag är den 13 januari 2023, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner per den 17 januari 2023.

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB

www.redeye.se

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 125 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Edepil

CMO XMReality
Tel: +46 730 981 281
E-mail: johanna.edepil@xmreality.com

Om JohannaLäs mer

Born 1988. Chief Marketing Officer (CMO) since 2020.

Holdings in XMReality:
49 970 shares and 100 000 warrants

Education and experience:
Johanna Edepil has a MSc in Industrial Engineering and Management from Linköping University with a specialization towards Industrial Marketing. Johanna has several years experience from working in international B2B companies and has held positions within sales, market analysis and strategic marketing. Resulting in experience from the entire sales- and marketing process.

Läs mindre