Pressmeddelanden

XMReality Bokslutskommuniké 2023, koncernöversikt

XMReality Bokslutskommuniké 2023, koncernöversikt

Den totala orderingången för året har ökat med 8 procent för 2023 jämfört med 2022. Som ett resultat av stark kundtillväxt har vi nu fler än 150 kunder. Nettoomsättningen ökade med 5 procent 2023 jämfört med 2022, medan det på kvartalet var oförändrat jämfört med samma period förra året. Bolaget har signifikant dragit ner kostnaderna under kvartalet och kommer gå in i 2024 med en kostnadsmassa som är ca 20 MSEK lägre på årsbasis. För helåret 2023 var kostnaderna 10 procent lägre jämfört med 2022 och för kvartalet gick kostnaderna ner 6 procent jämfört med sista kvartalet förra året. Effekterna av kostnadsjusteringarna kommer synas från början av 2024.

XMReality tecknar nytt kundavtal med Kloppenberg

XMReality tecknar nytt kundavtal med Kloppenberg

XMReality har lagt till Kloppenberg, ett dotterbolag till Middleby Corporation, till sin växande kundkrets. Detta samarbete stärker ytterligare XMRealitys position som en pålitlig partner för att leverera banbrytande tjänster för support på distans till livsmedelsbranschen i USA.

XMReality AB utser Frida Finér till ny CFO

XMReality AB utser Frida Finér till ny CFO

Frida Finér kommer att ta över positionen som CFO på XMReality AB i samband med att bolagets nuvarande CFO, Lotta Ekerbring, går i pension. Hon tillträder positionen den 2 april 2024. Hon kommer in i bolaget med en gedigen erfarenhet inom finans och internationellt samarbete mot bland annat USA, vilket blir en tillgång för bolagets fortsatta internationella tillväxt.

XMRealitys CFO går i pension

XMRealitys CFO går i pension

XMReality AB (publ) informerar idag att bolagets CFO, Lotta Ekerbring, har meddelat sin avsikt att gå i pension. Lotta Ekerbring har varit CFO hos XMReality sedan 2022 och kommer under våren 2024 lämna sitt uppdrag. Bolaget inleder nu en process för att finna en efterträdare.

Uppdaterad strategi driver kundtillväxt och sänkta kostnader hos XMReality

Uppdaterad strategi driver kundtillväxt och sänkta kostnader hos XMReality

2023 har varit ett år av rekordstark kundtillväxt för XMReality till följd av en justerad försäljningsstrategi och bolaget har nyligen genomfört flera kostnadsbesparingar om 20 MSEK på årsbasis. Strategijusteringen och den tillhörande kostnadssänkningen syftar till att nå målet om ett positivt kassaflöde under 2024.

XMReality fortsätter att öka sin kundbas i USA med Follett Products som det senaste tillskottet

XMReality fortsätter att öka sin kundbas i USA med Follett Products som det senaste tillskottet

XMReality fortsätter sin tillväxt på den amerikanska marknaden och har ökat antalet amerikanska kunder med över 160 procent hittills i år. Det senaste tillskottet är Follett Products, LLC, en framstående leverantör av is- och dryckeslösningar samt medicinska kylskåp och frysar för livsmedels- och hälsosektorerna. Follett Products har infört XMReality's Remote Guidance™-programvara i sin verksamhet för att erbjuda toppmodernt stöd till sin kundbas.