Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i XMReality

Kallelse till årsstämma i XMReality

Aktieägarna i XMReality AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 27 juni 2024 kl. 15.30 på Scandic Frimurarehotellet, Sankt Larsgatan 14, i Linköping. Inregistrering börjar kl. 15.15

XMReality tecknar nytt avtal med HIMA Americas

XMReality tecknar nytt avtal med HIMA Americas

XMReality är glada att tillkännage ett nytt kundavtal med HIMA Americas, en ledande leverantör av smarta säkra automatiseringslösningar för industriella tillämpningar. För att ytterligare förbättra effektiviteten inom sin verksamhet kommer HIMA Americas att implementera XMReality Remote Guidance™-programvara, som möjliggör realtids-samarbete och problemlösning, tillsammans med RealWear smarta AR-glasögon

XMReality delårsrapport, koncernöversikt januari – mars 2024

XMReality delårsrapport, koncernöversikt januari – mars 2024

Den totala orderingången för Q1 2024 har ökat med 54 procent jämfört med Q1 2023. Nettoomsättningen minskade emellertid jämfört med året innan och även bolagets ARR sjönk något, båda som ett resultat av fortsatt nedskalning hos vissa större kunder som inte har samma licensbehov som under pandemin. Bolagets åtgärder för att minska kostnadsbasen som implementerades under slutet av 2023 ger nu resultat i form av 20 procent lägre kostnader för Q1 2024 jämfört med Q1 2023