Book a demo

Pressmeddelanden


Nedan hittar du XMRealitys nyheter och pressmeddelanden. 

2023-05-22

XMReality AB (publ) offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

Styrelsen för XMReality AB (publ) ("XMReality" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av de teckningsoptioner av serie TO1 som emitterades i samband med Bolagets företrädesmission av units under...

Läs mer

2023-05-12

XMReality fortsätter öka försäljningen via partners

XMReality har sedan februari ett etablerat partnerskap med Viveo som nu inbringar ytterligare licensintäkter. XMReality och Viveo ställde tillsammans ut på fastighetsmässan i Stockholm i mars och ett...

Läs mer

2023-05-08

Andreas Jonsson utsedd till ny VD för XMReality AB

XMReality AB (publ) har utsett Andreas Jonsson till ny VD för bolaget. Andreas Jonsson tillträder sin nya tjänst den 15 maj.

Läs mer

2023-05-05

Teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO1 i XMReality AB (publ) har fastställts

Den 8 maj 2023 inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 i XMReality AB (publ) ("XMReality" eller "Bolaget") och teckningskursen för utnyttjande har fastställts till 0,55 SEK per...

Läs mer

2023-05-04

Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 4 maj 2023

XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR) höll torsdagen den 4 maj 2023 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2022.

Läs mer

2023-05-03

XMReality startar nytt pilotprojekt inom försvarssegmentet

XMReality utvärderas för närvarande av en division inom försvarsmakten i ett centraleuropeiskt land genom ett betalt pilotprojekt. XMReality Remote Guidance i kombination med en partners inspektions-...

Läs mer

2023-04-27

XMReality delårsrapport, koncernöversikt januari–mars 2023

Orderingången ökade 27 procent och kostnaderna sjönk med 12 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Nettoomsättningen ökade med 6 procent. De årliga återkommande intäkterna ökade med 1...

Läs mer

2023-04-25

XMReality USA tecknar avtal med första mexikanska kund

XMReality Inc. har tecknat sin första enterprise kund i Mexiko och utökar därmed sin geografiska spridning i Amerika. Kunden är ILSCO, ett dotterbolag till ECM Industries som redan är en kund till...

Läs mer

2023-04-21

XMReality AB (publ) inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag den 21 april 2023 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO1 som emitterades i samband med XMReality AB (publ) ("XMReality"...

Läs mer

2023-04-20

XMReality och Pointmedia signerar ny kund och bryter mark inom nytt användningsområde

XMReality har ett partnerskapsavtal på plats med Pointmedia sedan december 2022 som avser den norska marknaden. Företagen har nu signat en ny kund; Mycoteam. Pointmedia erbjuder en mjukvara för...

Läs mer

2023-04-05

XMReality publicerar årsredovisning för 2022

XMRealitys årsredovisning för 2022 samt övriga handlingar inför årsstämman finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Läs mer

2023-03-31

Kallelse till årsstämma i XMReality

Kallelse till årsstämma i XMReality

Läs mer

2023-02-17

XMReality och Viveo signerar partnerskapsavtal och första beställning är lagd

XMReality AB har tecknat ett partnerskapsavtal med Viveo som redan har resulterat i beställning av licenser. Viveo är ett svenskt företag som kommer att packetera XMReality som ett erbjudande mot den...

Läs mer

2023-02-16

XMReality Bokslutskommuniké 2022, koncernöversikt

Orderingången ökade 7 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9 procent och de årliga återkommande intäkterna minskade 2 procent jämfört med Q3...

Läs mer

2023-02-14

XMReality AB (publ) anlitar Erik Penser Bank AB som Likviditetsgarant

XMReality AB (publ) meddelade idag att bolaget anlitar en Likviditetsgarant.

Läs mer

2023-01-18

XMReality får beställning från Toshiba America Business Solutions

XMReality Inc. har tecknat ett årligt prenumerationsavtal med Toshiba America Business Solutions, Inc., ett dotterbolag till Toshiba TEC Corporation. De är en global ledare inom kontorstryck och...

Läs mer

2023-01-09

XMReality AB (publ): Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör

XMReality AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units samt en riktad emission av units som avslutades den 21 december 2022. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista...

Läs mer

2022-12-23

XMReality AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission och riktad emission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ,...

Läs mer

2022-12-20

XMReality och Pointmedia signerar partnerskapsavtal

XMReality AB har tecknat ett partnerskapsavtal med Pointmedia, ett norskt företag som tillhandahåller programvara för att samarbeta på distans. Deras erbjudande för vägledning på distans "Remoto...

Läs mer

2022-12-08

XMReality AB:s VD, Jörgen Remmelg har deltagit i VD-intervju med Erik Penser Bank

Jörgen Remmelg, VD på XMReality AB (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) har i samband med Bolagets pågående företrädesemission intervjuats av Erik Penser Bank. Jörgen Remmelg berättar om Bolagets...

Läs mer

2022-12-02

XMReality AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

XMReality AB (publ) (”XMReality”) meddelar idag att prospekt avseende förestående företrädesemission (”Företrädesemissionen”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen (”Prospektet”)....

Läs mer

2022-12-01

Kommuniké från extra bolagsstämma i XMReality den 1 december 2022

XMReality AB (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) höll idag den 1 december 2022 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades.

Läs mer

2022-11-30

XMReality presenterar på Redeye SaaS Day 6 december

XMRealitys VD Jörgen Remmelg kommer att presentera på Redeye SaaS Day 2022 den 6 december kl 10.20.

Läs mer

2022-11-25

XMReality får beställning från ledande brittiskt bostadsföretag

XMReality fortsätter att expandera inom den brittiska bostadssektorn och har nu tecknat ett avtal med ett av landets ledande bostadsföretag: Sovereign Housing Association. Sovereign förvaltar över 60...

Läs mer

2022-11-16

XMReality tilldelas ISO27001-certifikat

Sedan våren detta år har XMReality arbetat med att erhålla en formell certifiering täckandes informationssäkerhet, ISO 27001, vilket bolaget nu har tilldelats. Såväl stora som små kunder har området...

Läs mer

2022-11-11

Valberedning utsedd inför årsstämman 2023 i XMReality (publ.)

XMReality meddelar idag att valberedning är utsedd inför årsstämman 2023.

Läs mer

2022-11-08

XMReality och Nagarro signerar partnerskapsavtal

XMReality AB har tecknat ett partnerskapsavtal med Nagarro, en global ledare inom digitala ingenjörs- och tekniklösningar. Nagarro hjälper sina kunder att arbeta smartare genom sitt ’Connected...

Läs mer

2022-10-31

Kallelse till extra bolagsstämma i XMReality AB (publ)

Aktieägarna i XMReality AB (publ), org. nr 556722-7284, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 1 december 2022 kl. 10.00 på Scandic Frimurarhotellet, Sankt Larsgatan 14 i Linköping....

Läs mer

2022-10-31

XMReality AB (publ) beslutar om fullt säkerställd företrädesemission

XMReality AB (publ) beslutar om fullt säkerställd företrädesemission om cirka 20 MSEK och riktad emission om cirka 6 MSEK samt beslutar om upptagande av långfristigt banklån om 5 MSEK DETTA...

Läs mer

2022-10-21

Alta Forest Products, världens största tillverkare av staketvirke, väljer XMReality Remote Guidance

XMReality Inc. har tecknat ett prenumerationsavtal med Alta Forest Products baserat i Chehalis, Washington. Alta Forest Products är världens största tillverkare av trävaror till staket. De är ett...

Läs mer

2022-10-20

XMReality delårsrapport, koncernöversikt juli - september 2022

De årliga återkommande intäkterna vänder svagt uppåt och ökar med 2 procent jämfört med Q2 detta år. Nettoomsättningen minskade med 15 procent jämfört med föregående period. Bolaget kommunicerar även...

Läs mer

2022-10-14

Saab fördubblar sitt licensinnehav av XMReality Remote Guidance

Som kommunicerats i oktober 2020 skrev Saab, som förser den globala marknaden med tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet, och XMReality ett treårigt avtal. Saab har nu...

Läs mer

2022-10-12

XMReality tecknar 5-årigt återförsäljaravtal med ett stort globalt industriföretag

XMReality har tecknat ett 5-årigt återförsäljaravtal med ett stort globalt industriföretag som ger företaget rätten att sälja XMReality Remote Guidance under deras egna varumärke (white label) till...

Läs mer

2022-10-06

Cobalt Housing i Storbritannien kommer använda XMReality för första linjens support

Cobalt Housing Ltd är en registrerad bostadsrättsförening med säte i North Liverpool. De förvaltar cirka 6 000 fastigheter och varje år får deras supportcenter, som är hyresgästernas första...

Läs mer

2022-09-28

ABB lägger ytterligare order till ett årligt värde av 1,5 miljoner SEK

ABB Process Automation i USA har beställt ett betydande antal Remote Guidance-licenser via det ramavtal som XMReality har på plats med ABB. XMReality har tidigare använts inom ABB Motion, ett annat...

Läs mer

2022-08-11

XMReality delårsrapport, koncernöversikt april - juni 2022

De årliga återkommande intäkterna (ARR) ökade med 3 procent. Nettoomsättningen sjönk med 17 procent. Bruttomarginalen ökade från 90 procent till 95 procent.

Läs mer

2022-07-06

XMReality adresserar nya användningsområden med ny produktversion skräddarsydd för planerade aktiviteter

XMReality har lanserat flera nya produktfunktioner som gör produkten skräddarsydd för att utföra planerade aktiviteter som inspektioner och revisioner på distans. Kunder kan nu schemalägga sessioner...

Läs mer

2022-06-23

XMReality erhåller beställning från Coor

XMReality har erhållit beställning gällande licenser för XMReality Remote Guidance från Coor, en ledande leverantör av Facility Management-tjänster i Norden. Kontraktet är ett prenumerationsavtal med...

Läs mer

2022-06-09

XMReality utökar marknadspotentialen med ny funktionalitet för gruppsamtal

XMReality har lanserat nya produktfunktioner som möjliggör för schemaläggning av gruppsamtal samt att vara upp till 20 personer i ett samtal. Historisk har XMRealitys produkt riktat sig mot...

Läs mer

2022-06-03

XMReality erhåller beställning från japansk biltillverkare genom samarbetet med NTT

Den thailändska enheten för en stor japansk biltillverkare har lagt en beställning på XMReality Remote Guidance genom NTT. XMReality har ett partnerskapsavtal på plats med NTT (Nippon Telegraph and...

Läs mer

2022-05-27

Flera svenska energibolag och kommuner väljer XMReality

XMReality AB har tecknat nya avtal med flera svenska energibolag och kommuner för användning av XMReality Remote Guidance. Det huvudsakliga användningsområdet är teknisk support direkt till slutkund.

Läs mer

2022-05-04

Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 4 maj 2022

XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR) höll tisdagen den 4 maj 2022 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2021.

Läs mer