Try For Free

Pressmeddelanden


Nedan hittar du XMRealitys nyheter och pressmeddelanden. 

2023-02-17

XMReality och Viveo signerar partnerskapsavtal och första beställning är lagd

XMReality AB har tecknat ett partnerskapsavtal med Viveo som redan har resulterat i beställning av licenser. Viveo är ett svenskt företag som kommer att packetera XMReality som ett erbjudande mot den...

Läs mer

2023-02-16

XMReality Bokslutskommuniké 2022, koncernöversikt

Orderingången ökade 7 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9 procent och de årliga återkommande intäkterna minskade 2 procent jämfört med Q3...

Läs mer

2023-02-14

XMReality AB (publ) anlitar Erik Penser Bank AB som Likviditetsgarant

XMReality AB (publ) meddelade idag att bolaget anlitar en Likviditetsgarant.

Läs mer

2023-01-18

XMReality får beställning från Toshiba America Business Solutions

XMReality Inc. har tecknat ett årligt prenumerationsavtal med Toshiba America Business Solutions, Inc., ett dotterbolag till Toshiba TEC Corporation. De är en global ledare inom kontorstryck och...

Läs mer

2023-01-09

XMReality AB (publ): Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör

XMReality AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units samt en riktad emission av units som avslutades den 21 december 2022. Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket och sista...

Läs mer

2022-12-23

XMReality AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission och riktad emission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ,...

Läs mer

2022-12-20

XMReality och Pointmedia signerar partnerskapsavtal

XMReality AB har tecknat ett partnerskapsavtal med Pointmedia, ett norskt företag som tillhandahåller programvara för att samarbeta på distans. Deras erbjudande för vägledning på distans "Remoto...

Läs mer

2022-12-08

XMReality AB:s VD, Jörgen Remmelg har deltagit i VD-intervju med Erik Penser Bank

Jörgen Remmelg, VD på XMReality AB (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) har i samband med Bolagets pågående företrädesemission intervjuats av Erik Penser Bank. Jörgen Remmelg berättar om Bolagets...

Läs mer

2022-12-02

XMReality AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

XMReality AB (publ) (”XMReality”) meddelar idag att prospekt avseende förestående företrädesemission (”Företrädesemissionen”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen (”Prospektet”)....

Läs mer

2022-12-01

Kommuniké från extra bolagsstämma i XMReality den 1 december 2022

XMReality AB (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) höll idag den 1 december 2022 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades.

Läs mer

2022-11-30

XMReality presenterar på Redeye SaaS Day 6 december

XMRealitys VD Jörgen Remmelg kommer att presentera på Redeye SaaS Day 2022 den 6 december kl 10.20.

Läs mer

2022-11-25

XMReality får beställning från ledande brittiskt bostadsföretag

XMReality fortsätter att expandera inom den brittiska bostadssektorn och har nu tecknat ett avtal med ett av landets ledande bostadsföretag: Sovereign Housing Association. Sovereign förvaltar över 60...

Läs mer

2022-11-16

XMReality tilldelas ISO27001-certifikat

Sedan våren detta år har XMReality arbetat med att erhålla en formell certifiering täckandes informationssäkerhet, ISO 27001, vilket bolaget nu har tilldelats. Såväl stora som små kunder har området...

Läs mer

2022-11-11

Valberedning utsedd inför årsstämman 2023 i XMReality (publ.)

XMReality meddelar idag att valberedning är utsedd inför årsstämman 2023.

Läs mer

2022-11-08

XMReality och Nagarro signerar partnerskapsavtal

XMReality AB har tecknat ett partnerskapsavtal med Nagarro, en global ledare inom digitala ingenjörs- och tekniklösningar. Nagarro hjälper sina kunder att arbeta smartare genom sitt ’Connected...

Läs mer

2022-10-31

Kallelse till extra bolagsstämma i XMReality AB (publ)

Aktieägarna i XMReality AB (publ), org. nr 556722-7284, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 1 december 2022 kl. 10.00 på Scandic Frimurarhotellet, Sankt Larsgatan 14 i Linköping....

Läs mer

2022-10-31

XMReality AB (publ) beslutar om fullt säkerställd företrädesemission

XMReality AB (publ) beslutar om fullt säkerställd företrädesemission om cirka 20 MSEK och riktad emission om cirka 6 MSEK samt beslutar om upptagande av långfristigt banklån om 5 MSEK DETTA...

Läs mer

2022-10-21

Alta Forest Products, världens största tillverkare av staketvirke, väljer XMReality Remote Guidance

XMReality Inc. har tecknat ett prenumerationsavtal med Alta Forest Products baserat i Chehalis, Washington. Alta Forest Products är världens största tillverkare av trävaror till staket. De är ett...

Läs mer

2022-10-20

XMReality delårsrapport, koncernöversikt juli - september 2022

De årliga återkommande intäkterna vänder svagt uppåt och ökar med 2 procent jämfört med Q2 detta år. Nettoomsättningen minskade med 15 procent jämfört med föregående period. Bolaget kommunicerar även...

Läs mer

2022-10-14

Saab fördubblar sitt licensinnehav av XMReality Remote Guidance

Som kommunicerats i oktober 2020 skrev Saab, som förser den globala marknaden med tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet, och XMReality ett treårigt avtal. Saab har nu...

Läs mer

2022-10-12

XMReality tecknar 5-årigt återförsäljaravtal med ett stort globalt industriföretag

XMReality har tecknat ett 5-årigt återförsäljaravtal med ett stort globalt industriföretag som ger företaget rätten att sälja XMReality Remote Guidance under deras egna varumärke (white label) till...

Läs mer

2022-10-06

Cobalt Housing i Storbritannien kommer använda XMReality för första linjens support

Cobalt Housing Ltd är en registrerad bostadsrättsförening med säte i North Liverpool. De förvaltar cirka 6 000 fastigheter och varje år får deras supportcenter, som är hyresgästernas första...

Läs mer

2022-09-28

ABB lägger ytterligare order till ett årligt värde av 1,5 miljoner SEK

ABB Process Automation i USA har beställt ett betydande antal Remote Guidance-licenser via det ramavtal som XMReality har på plats med ABB. XMReality har tidigare använts inom ABB Motion, ett annat...

Läs mer

2022-08-11

XMReality delårsrapport, koncernöversikt april - juni 2022

De årliga återkommande intäkterna (ARR) ökade med 3 procent. Nettoomsättningen sjönk med 17 procent. Bruttomarginalen ökade från 90 procent till 95 procent.

Läs mer

2022-07-06

XMReality adresserar nya användningsområden med ny produktversion skräddarsydd för planerade aktiviteter

XMReality har lanserat flera nya produktfunktioner som gör produkten skräddarsydd för att utföra planerade aktiviteter som inspektioner och revisioner på distans. Kunder kan nu schemalägga sessioner...

Läs mer

2022-06-23

XMReality erhåller beställning från Coor

XMReality har erhållit beställning gällande licenser för XMReality Remote Guidance från Coor, en ledande leverantör av Facility Management-tjänster i Norden. Kontraktet är ett prenumerationsavtal med...

Läs mer

2022-06-09

XMReality utökar marknadspotentialen med ny funktionalitet för gruppsamtal

XMReality har lanserat nya produktfunktioner som möjliggör för schemaläggning av gruppsamtal samt att vara upp till 20 personer i ett samtal. Historisk har XMRealitys produkt riktat sig mot...

Läs mer

2022-06-03

XMReality erhåller beställning från japansk biltillverkare genom samarbetet med NTT

Den thailändska enheten för en stor japansk biltillverkare har lagt en beställning på XMReality Remote Guidance genom NTT. XMReality har ett partnerskapsavtal på plats med NTT (Nippon Telegraph and...

Läs mer

2022-05-27

Flera svenska energibolag och kommuner väljer XMReality

XMReality AB har tecknat nya avtal med flera svenska energibolag och kommuner för användning av XMReality Remote Guidance. Det huvudsakliga användningsområdet är teknisk support direkt till slutkund.

Läs mer

2022-05-04

Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 4 maj 2022

XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR) höll tisdagen den 4 maj 2022 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2021.

Läs mer

2022-04-28

XMReality delårsrapport, koncernöversikt januari–mars 2022

Orderstocken steg med 10 procent jämfört med förra årets första kvartal samtidigt som nettoomsättningen sjönk med 16 procent. Bruttomarginalen ökade från 90 procent till 94 procent.

Läs mer

2022-04-13

XMRealitys årsredovisning för 2021 och övriga handlingar inför årsstämman tillgänglig på bolagets webbplats

XMRealitys årsredovisning för 2021 och övriga handlingar inför årsstämman tillgänglig på bolagets webbplats

Läs mer

2022-04-01

Kallelse till årsstämma i XMReality

Kallelse till årsstämma i XMReality

Läs mer

2022-03-10

XMReality lanserar två nya produkter för att öka onlineförsäljningen

Den här veckan har XMReality lanserat två nya produktplaner tillgängliga för köp direkt online. XMReality har sedan slutet av 2019 gett marknaden möjlighet att köpa en ren mobilversion av produkten...

Läs mer

2022-02-17

XMReality AB (publ) Bokslutskommuniké för 2021

På helårsbasis blev nettoomsättningen 21 975 TSEK, vilket innebär en ökning om 6 procent samtidigt som orderstocken ökade 34 procent. De årliga återkommande intäkterna (ARR) ökade 6 procent under...

Läs mer

2022-02-03

XMReality utser ny CFO

Från och med den 1 mars tillträder Lotta Ekerbring som Chief Finance Officer (CFO) på XMReality. Lotta ersätter nuvarande CFO, Claes Pettersson, som kommer att gå i pension. Lotta har gedigen...

Läs mer

2022-02-01

XMReality tecknar globalt ramavtal med Verisure

Verisure SARL, Verisures schweiziska högkvarter, och XMReality AB har tecknat ett globalt ramavtal för att leverera XMReality Remote Guidance. Initalt inom ramen för avtalet påbörjas ett arbete att...

Läs mer

2022-01-25

XMReality utser Tim Koeppl till President för XMReality Inc.

Den 1 januari tillträdde Tim Koeppl som ny President för XMReality Inc., XMRealitys helägda USA-baserade dotterbolag. Tim har senast erfarenhet från att leda integrationsprogram för avancerad...

Läs mer

2022-01-20

Ultimo och XMReality ingår partnerskap för att optimera remote support

Ultimo och XMReality ingår partnerskap för att hjälpa kunder att öka effektiviteten och säkerheten vid fältarbete. XMReality Remote Guidance-verktyg möjliggör kommunikation mellan kollegor och...

Läs mer

2022-01-12

XMReality vinner upphandling och tecknar ramavtal för Social Housing i UK

Procurement for Housing (PfH) och XMReality har tecknat ett ramavtal för leverans av XMReality Remote Guidance. Tillgång till Remote Guidance har efterfrågats av PfHs medlemsorganisationer och är nu...

Läs mer

2021-12-14

XMReality nu integrerat med Salesforce

XMReality Remote Guidance finns nu tillgängligt i Salesforce, en integration som gör XMReality till en naturlig del av redan etablerade supportprocesser. Detta gör det möjligt för serviceagenter och...

Läs mer

2021-11-24

XMReality nu på HoloLens 2

XMReality lanserar remote guidance-samtal på HoloLens 2, Microsofts senaste version av smarta glasögon. Lanseringen är en del av XMRealitys arbete för ökat oberoende av hårdvara och tillgänglighet på...

Läs mer