Book a demo

Bolagsstyrning


Bolagsstyrningen i XMReality är baserad på svensk lagstiftning, bolagsordningen, regelverket för Nasdaq First North Growth Market samt andra tillämpliga regler och rekommendationer.
 

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) behöver för närvarande inte tillämpas av bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsen för XMReality har i dagsläget för avsikt att tillämpa Koden i de delar den anses vara relevant för Bolaget och dess aktieägare, och med beaktande av verksamhetens karaktär och omfattning.

Styrelse

Enligt bolagsordningen ska XMRealitys styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter, med högst två (2) suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fyra (4) ledamöter, inklusive styrelseordföranden. Samtliga styrelseledamöter är valda fram till slutet av nästa årsstämma. Nedan förtecknas styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, utbildning och erfarenhet, år för inval i styrelsen, pågående och tidigare uppdrag de senaste fem (5) åren samt Aktie- och optionsinnehav. Med Aktie- och optionsinnehav i Bolaget innefattas eget direkt och indirekt innehav samt närståendes innehav.

Björn Persson
Björn Persson
Styrelseordförande
Anders Ferntoft
Anders Ferntoft
Styrelseledamot
Tommy Johansson
Tommy Johansson
Styrelseledamot
Åsa Arvidsson
Åsa Arvidsson
Styrelseledamot

Ledningsgrupp

Nedan kan du läsa mer om XMRealitys ledningsgrupp, klicka på fotot för att få mer information om personens bakgrund samt innehav i XMReality.


Andreas Jonsson
Andreas Jonsson
Chief Executive Officer
Lotta Ekerbring
Lotta Ekerbring
Chief Financial Officer
Alexander Sandström
Alexander Sandström
Chief Technology Officer
Alexander Widerberg
Alexander Widerberg
Head of R&D
Matilda Pasanen
Matilda Pasanen
Chief Experience Officer
Tim Koeppl
Tim Koeppl
President of XMReality
Johanna Edepil
Johanna Edepil
Chief Marketing Officer

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Jonsson

Chief Executive Officer XMReality
Tel: +46 70-724 03 29
E-mail: andreas.jonsson@xmreality.com