Aktieinformation

XMReality AB (publ) aktie noterades på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR) den 26 April 2017.

Handelsinformation
- Kortnamn för Nasdaq First North Growth Market: XMR
- ISIN-kod: SE0009664188
- Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Aktieägare

Avser ägarförhållanden per den 30:e september 2023. Information om aktieinnehav uppdateras kalenderkvartalsvis baserad på den officiella aktieboken.

Aktieägare Antal aktier Andel aktier och röster (%)
Investment AB Spiltan 18 225 952 19,99
SEB Life International Assurance 5 824 000 6,39
Rambas AB 5 670 940 6,22
Avanza Pension 4 392 546 4,82
Björn Persson (Genom företag samt privat ägda aktier) 4 105 958 4,50
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 939 098 4,32
Rotakorn Electronics AB 2 545 454 2,79
Tommy Furland 2 420 183 2,66
Nils Robert Persson 2 189 452 2,40
Per Grosskopf 1 818 181 1,99
Marinvest Holding AB 1 818 181 1,99
Övriga aktieägare 38 203 102 41,91