Book a demo

Aktieinformation


XMReality AB (publ) aktie noterades på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR) den 26 April 2017

Handelsinformation

  • Kortnamn för Nasdaq First North Growth Market: XMR
  • ISIN-kod: SE0009664188
  • Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Aktieägare

Avser ägarförhållanden per den 31:e mars 2023. Information om aktieinnehav uppdateras kalenderkvartalsvis baserad på den officiella aktieboken.

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster (%)
Investment AB Spiltan
18 275 952
20,66 %
Rambas AB
5 876 638
6,64 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
4 423 783
5,00 %
Björn Persson (Genom företag samt privat ägda aktier)
3 820 626
4,32 %
SEB Life International Assurance
3 768 488
4,26 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB
3 695 243
4,18 %
Rotakorn Electronics AB
2 545 454
2,88%
Tommy Furland
2 420 183
2,74%
Nils Robert Persson
2 189 452
2,47 %
Per Grosskopf
1 818 181
2,06 %
Marinvest Holding AB
1 818 181
2,06 %
Totalt, 11 största aktieägare
50 652 181
57,25 %
Övriga aktieägare
37 823 088
42,75 %
Totalt
88 475 269
100%

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North Growth Market
(ticker: XMR).

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. Nasdaq First North Growth Market-börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd