Aktieinformation

XMReality AB (publ) aktie noterades på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR) den 26 April 2017.

Handelsinformation
- Kortnamn för Nasdaq First North Growth Market: XMR
- ISIN-kod: SE0009664188
- Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Aktieägare

Avser ägarförhållanden per den 28:e mars 2024. Information om aktieinnehav uppdateras kalenderkvartalsvis baserad på den officiella aktieboken.

Aktieägare Antal aktier Andel aktier och röster (%)
Investment AB Spiltan 19 541 300 18,61
Rambas AB 8 763 963 8,35
SEB Life International Assurance 6 348 464 6,05
Björn Persson (Genom företag samt privat ägda aktier) 5 280 213 5,03
Rotakorn Electronics AB 4 522 198 4,31
Avanza Pension 4 333 628 4,13
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4 118 080 3,92
Per Grosskopf 2 980 971 2,84
Marinvest Holding AB 2 515 855 2,40
Nils-Robert Persson 2 189 452 2,09
Övriga aktieägare 44 393 807 42,28