Finansiell kalender

Datum att spara

2024

Bokslutskommuniké – helåret 2023

Kvartalsrapport Q1 2024

Presentation av årsredovisning för 2023

Årsstämma

Kvartalsrapport Q2 2024

Kvartalsrapport Q3 2024

2025

Bokslutskommuniké - helåret 2024