Finansiell kalender

Datum att spara

2023

Bokslutskommuniké – helåret 2022

Presentation av årsredovisning för 2022

Kvartalsrapport Q1 2023

Årsstämma

Kvartalsrapport Q2 2023

Kvartalsrapport Q3 2023

2024

Bokslutskommuniké – helåret 2023