Book a demo

Finansiell kalender


Följande viktiga datum är beslutade


Datum 2023:

  • Bokslutskommuniké – helåret 2022: 16 februari 2023
  • Presentation av årsredovisning för 2022 - 10-14 april 2023
  • Kvartalsrapport Q1 2023 – 27 april 2023
  • Årsstämma – 4 maj 2023
  • Kvartalsrapport Q2 2023 – 17 augusti 2023
  • Kvartalsrapport Q3 2023 – 19 oktober 2023

Datum 2024

  • Bokslutskommuniké – helåret 2023: 15 februari 2024