Pressmeddelanden

XMReality fortsätter öka försäljningen via partners

XMReality fortsätter öka försäljningen via partners

XMReality har sedan februari ett etablerat partnerskap med Viveo som nu inbringar ytterligare licensintäkter. XMReality och Viveo ställde tillsammans ut på fastighetsmässan i Stockholm i mars och ett av de företag som man träffade där har nu signerat ett treårskontrakt med Viveo

Teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO1 i XMReality AB (publ) har fastställts

Teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO1 i XMReality AB (publ) har fastställts

Den 8 maj 2023 inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 i XMReality AB (publ) ("XMReality" eller "Bolaget") och teckningskursen för utnyttjande har fastställts till 0,55 SEK per aktie. Teckningsperioden pågår till och med den 19 maj 2023. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 0,55 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 19 maj 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 16 maj 2023

XMReality startar nytt pilotprojekt inom försvarssegmentet

XMReality startar nytt pilotprojekt inom försvarssegmentet

XMReality utvärderas för närvarande av en division inom försvarsmakten i ett centraleuropeiskt land genom ett betalt pilotprojekt. XMReality Remote Guidance i kombination med en partners inspektions- och underhållsmjukvara, samt smarta glasögon, kommer tillsammans att utvärderas för att se om det kan förbättra effektiviteten av fordonsinspektioner och underhåll

XMReality USA tecknar avtal med första mexikanska kund

XMReality USA tecknar avtal med första mexikanska kund

XMReality Inc. har tecknat sin första enterprise kund i Mexiko och utökar därmed sin geografiska spridning i Amerika. Kunden är ILSCO, ett dotterbolag till ECM Industries som redan är en kund till XMReality Inc., med verksamhet i Matamoros, Mexiko. ILSCO tillverkar kontaktdon för högspänningsapplikationer samt tillbehör till dessa. ILSCO:s inledande användning av XMReality kommer att fokusera på support av egen produktionsutrustning