Pressmeddelanden

XMReality AB utser Frida Finér till ny CFO

XMReality AB utser Frida Finér till ny CFO

Frida Finér kommer att ta över positionen som CFO på XMReality AB i samband med att bolagets nuvarande CFO, Lotta Ekerbring, går i pension. Hon tillträder positionen den 2 april 2024. Hon kommer in i bolaget med en gedigen erfarenhet inom finans och internationellt samarbete mot bland annat USA, vilket blir en tillgång för bolagets fortsatta internationella tillväxt

XMRealitys CFO går i pension

XMRealitys CFO går i pension

XMReality AB (publ) informerar idag att bolagets CFO, Lotta Ekerbring, har meddelat sin avsikt att gå i pension. Lotta Ekerbring har varit CFO hos XMReality sedan 2022 och kommer under våren 2024 lämna sitt uppdrag. Bolaget inleder nu en process för att finna en efterträdare

Uppdaterad strategi driver kundtillväxt och sänkta kostnader hos XMReality

Uppdaterad strategi driver kundtillväxt och sänkta kostnader hos XMReality

2023 har varit ett år av rekordstark kundtillväxt för XMReality till följd av en justerad försäljningsstrategi och bolaget har nyligen genomfört flera kostnadsbesparingar om 20 MSEK på årsbasis. Strategijusteringen och den tillhörande kostnadssänkningen syftar till att nå målet om ett positivt kassaflöde under 2024

XMReality fortsätter att öka sin kundbas i USA med Follett Products som det senaste tillskottet

XMReality fortsätter att öka sin kundbas i USA med Follett Products som det senaste tillskottet

XMReality fortsätter sin tillväxt på den amerikanska marknaden och har ökat antalet amerikanska kunder med över 160 procent hittills i år. Det senaste tillskottet är Follett Products, LLC, en framstående leverantör av is- och dryckeslösningar samt medicinska kylskåp och frysar för livsmedels- och hälsosektorerna. Follett Products har infört XMReality's Remote Guidance™-programvara i sin verksamhet för att erbjuda toppmodernt stöd till sin kundbas

Freudenberg e-Power Systems väljer XMReality

Freudenberg e-Power Systems väljer XMReality

Freudenberg e-Power Systems, en global ledare inom utveckling och produktion av utsläppsneutrala energisystem för tunga applikationer, har börjat använda XMReality för fältserviceverksamhet. Freudenberg är dedikerade till att leverera energisystem som bidrar till en hållbar och ren framtid och med XMReality Remote Guidance gör de fältserviceverksamheten mer hållbar genom mindre resor

XMReality har beslutat om en riktad emission om cirka 5,95 MSEK till en teckningskurs om 0,43 SEK per aktie

XMReality har beslutat om en riktad emission om cirka 5,95 MSEK till en teckningskurs om 0,43 SEK per aktie

Styrelsen för XMReality AB (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2023, beslutat om en riktad emission av 13 834 884 aktier till en teckningskurs om 0,43 SEK per aktie till Investment AB Spiltan, Rotakorn Electronics Holding AB, Rambas AB samt vissa andra befintliga kapitalstarka och välrenommerade aktieägare (den ”Riktade Nyemissionen”). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs XMReality cirka 5,95 MSEK före avdrag för transaktionskostnader

XMReality tecknar ramavtal med Coor

XMReality tecknar ramavtal med Coor

Coor och XMReality har tecknat ett ramavtal för att leverera XMReality Remote Guidance. Coor är en ledande leverantör av integrerade Facility Management-tjänster i Norden. Coor Sverige är kund till XMReality sedan 2022 och har använt lösningen på den svenska marknaden. Det nya ramavtalet är skrivet med Coor Group, vilket omfattar alla Coors enheter, och avser att göra det enklare att öka användandet av XMReality för hela Norden