Pressmeddelande

XMReality fortsätter öka försäljningen via partners

XMReality fortsätter öka försäljningen via partners

XMReality har sedan februari ett etablerat partnerskap med Viveo som nu inbringar ytterligare licensintäkter. XMReality och Viveo ställde tillsammans ut på fastighetsmässan i Stockholm i mars och ett av de företag som man träffade där har nu signerat ett treårskontrakt med Viveo.

Viveo är ett svenskt företag som paketerar XMReality som ett nischat erbjudande mot den svenska fastighetsmarknaden. Syftet med Viveos tjänst är att underlätta och effektivisera hantering av felanmälningar och ärendehantering inom fastighetsförvaltning. SG Applications & Management, SGAM, har nu signat ett treårskontrakt med Viveo för att använda deras tjänst till att supportera sina kunder på distans.

SGAM erbjuder anpassade lösningar, projekt och underhållsåtgärder för att tillvarata data och information som redan finns tillgänglig i fastigheterna. På så vis hjälper de sina kunder att få bättre insyn och förståelse i sitt fastighetsbestånd. De har sitt huvudkontor på Gotland men majoriteten av kunderna finns i Stockholm. Genom att använda XMReality kan de därmed effektivisera sin service och support till kunderna genom att erbjuda videosupport. De kan på så vis förbättra sin responsivitet samtidigt som de ersätter dyra och tidskrävande flygresor till fastlandet.

“Det är väldigt tillfredsställande att konstatera att vi nu har flera partnerskap som under 2023 har genererat orderingång för bolaget. Vi ser generellt en mycket bättre framdrift med våra partneravtal och en handfull levererar nu kontinuerliga licensintäkter ” säger Andreas Jonsson, säljchef på XMReality. “Som tidigare nämnt ser vi också en ökad efterfrågan på digitala tjänster inom fastighetmarknaden och här har Viveo fått till ett konkurrenskraftigt erbjudande och positionering av videosupport via XMReality. Vilket denna affär med SGAM är ett tydligt exempel på."


För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Edepil, CMO XMReality
Tel: +46 730 981 281 
E-mail: johanna.edepil@xmreality.com


Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan person på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er (Application Programming Interfaces) för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 135 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

Om Viveo
Med teknik och ett nytt hybridarbetssätt skapar Viveo effektiviseringar när det handlar om skapade ärenden, dygnet runt. De visar på möjligheten att kommunicera med din kollega och hyresgäst för att snabbt avhjälpa fel och situationer via videoteknik, direkt i din mobil, utan restid! Viveo samarbetar med sitt systerbolag Vallmo som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster 24/7 som idag används av bland annat SBB, Genova och Neobo. Läs mer på https://viveo.se/ samt https://www.vallmo.se/  

Om SGAM
SGAM hjälper sina kunder genom anpassade lösningar, projekt och underhållsåtgärder att tillvarata data och information som redan finns tillgänglig i fastigheterna för att få bättre insyn och förståelse i sitt fastighetsbestånd. Med hjälp av lokalanpassade helhetslösningar där både detaljkännedom och digitala trender används för att fortsätta förvaltningen långsiktigt, kopplar SGAM upp fastigheterna för att få bättre kontroll och insikt. SGAM vill möjliggöra för sina kunder att arbeta datadrivet, för att kunna ta kalkylerade beslut och frångå beslut som drivs av lokala eller individspecifika behov endast.