Pressmeddelande

XMReality AB (publ) offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1

  • Regulatorisk
XMReality AB (publ) offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1
Styrelsen för XMReality AB (publ) ("XMReality" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av de teckningsoptioner av serie TO1 som emitterades i samband med Bolagets företrädesmission av units under det fjärde kvartalet 2022. Nyttjandegraden uppgick till 11,3 procent och XMReality tillförs cirka 1,5 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 pågick under perioden från och med den 8 maj 2023 till och med den 19 maj 2023. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 fastställdes till 0,55 SEK.

Totalt utnyttjades 5 355 556 teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av 2 677 778 aktier, vilket innebär att cirka 11,3 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjades för teckning av aktier.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 ökar antalet aktier i XMReality med 2 677 778 aktier, från 88 475 269 aktier till 91 153 047 aktier. Aktiekapitalet ökar med 133 888,90 SEK, från 4 423 763,45 SEK till 4 557 652,35 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner av serier TO1 uppgår utspädningen till cirka 2,93 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
www.redeye.se

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2023 kl. 15.10 CEST.