Pressmeddelande

XMReality AB (publ) ändrar likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB

XMReality AB (publ) ändrar likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB
XMReality AB (publ) har sagt upp likviditetsgarantuppdraget med Erik Penser Bank AB och har utsett Carnegie Investment Bank AB till ny likviditetsgarant med start den 30 november 2023.

Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholm AB:s regler för likviditetsgaranti. Detta innebär att Carnegie genom likviditetsgarantin agerar garant för att det finns köp- och säljkurser och en garanterad tillgänglig volym i aktien samt för att skillnaden mellan köp- och säljkurs blir mindre.

Carnegies uppdrag påbörjas den 30 november 2023.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen 29 november, 2023, kl 18.00 CET.

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
www.redeye.se