Pressmeddelande

Valberedning utsedd inför årsstämman 2024 i XMReality AB (publ.)

Valberedning utsedd inför årsstämman 2024 i XMReality AB (publ.)
XMReality meddelar idag att valberedning är utsedd inför årsstämman 2024.

Enligt beslut från XMRealitys årsstämma skall valberedningen utgöras av representanter från de tre största aktieägarna per 30 september 2023 samt av styrelsens ordförande.

Inför årsstämman 2024 består valberedningen av:

  • Kent Söderström, representerar Investment AB Spiltan
  • Torbjörn Andersson, representerar Lamit AB
  • Joakim Fagerbakk, representerar Klösen AB
  • Björn Persson, styrelsens ordförande

Kent Söderström har utsetts till valberedningens ordförande.

I valberedningens uppdrag ingår bland annat att lämna förslag till:

  • Antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
  • Bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
  • Arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete.
  • I förekommande fall val av revisor
  • Arvode till revisor
  • Eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen

Den som önskar lämna förslag till XMRealitys valberedning kan göra detta via e-post till valberedningens ordförande på adress kent@spiltan.se. Sista datum för inkommande förslag är 1 februari 2024.

Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 22 december 2023 kl. 10:00 CET.