Try For Free

Finansiell kalender


Följande viktiga datum är beslutade

Datum 2022:

 • Bokslutskommuniké – helåret 2021: Nytt datum 17 februari 2022. (Tidigare 16 februari)
 • Presentation av årsredovisning för 2021 – 13 april 2022
 • Kvartalsrapport Q1 2022 – 28 april 2022
 • Årsstämma – 4 maj 2022
 • Kvartalsrapport Q2 2022– 11 augusti 2022
 • Kvartalsrapport Q3 2022 – 20 oktober 2022

Datum 2023:

 • Bokslutskommuniké – helåret 2022: 16 februari 2023
 • Kvartalsrapport Q1 2023 – 27 april 2023
 • Årsstämma – 4 maj 2023
 • Kvartalsrapport Q2 2023 – 17 augusti 2023
 • Kvartalsrapport Q3 2023 – 19 oktober 2023

Datum 2024

 • Bokslutskommuniké – helåret 2023: 15 februari 2024