TRY FOR FREE

Finansiell kalender


Följande viktiga datum är beslutade:

  • Bokslutskommuniké – helåret 2021: Nytt datum 17 februari 2022. (Tidigare 16 februari)
  • Presentation av årsredovisning för 2021 – 13 april 2022
  • Kvartalsrapport Q1 – 28 april 2022
  • Årsstämma – 4 maj 2022
  • Kvartalsrapport Q2 – 11 augusti 2022
  • Kvartalsrapport Q3 – 20 oktober 2022
  • Bokslutskommuniké – helåret 2022: 16 februari 2023