Try For Free

Aktieinformation


XMReality AB (publ) aktie noterades på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR) den 26 April 2017

Handelsinformation

  • Kortnamn för Nasdaq First North Growth Market: XMR
  • ISIN-kod: SE0009664188
  • Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Aktieägare

Avser ägarförhållanden per den 30:e september 2022. Information om aktieinnehav uppdateras kalenderkvartalsvis baserad på den officiella aktieboken.

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster (%)
Investment AB Spiltan 9 618 924 23,51 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 123 590 7,63 %
Rambas AB 2 037 055 4,98 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 641 701 4,01%
Björn Persson (Klösen AB samt privat ägda aktier) 1 527 412 3,73 %
Nils Robert Persson 1 152 346 2,82 %
Christer Svensson 804 448 1,97 %
Göran Gustavsson 755 152 1,85 %
BNY Mellon S.A./N.V., Bruxelles 546 154 1,33 %
Tommy Furland 500 000 1,22 %
Totalt, 10 största aktieägare 21 706 782 53,05 %
Övriga aktieägare 19 213 218 46,95 %
Totalt 40 920 000 100,00 %

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North Growth Market
(ticker: XMR).

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. Nasdaq First North Growth Market-börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd