Book a demo

XMReality och Viveo signerar partnerskapsavtal och första beställning är lagd


Date: 2023-02-17
XMReality AB har tecknat ett partnerskapsavtal med Viveo som redan har resulterat i beställning av licenser. Viveo är ett svenskt företag som kommer att packetera XMReality som ett erbjudande mot den svenska fastighetsmarknaden. Syftet med Viveos tjänst är att underlätta och effektivisera hantering av felanmälningar och ärendehantering inom fastighetsförvaltning.

Viveo är systerbolag till Vallmo, ett kundservicebolag som arbetar med fastighetsrelaterade tjänster 24/7. Tillsammans kommer de att jobba för att skapa förutsättningar för nya och effektivare arbetssätt inom kundservice och fastighetsförvaltning. Viveos tjänst kommer möjliggöra för kundservicecenter att både effektivisera sina samtal genom att erbjuda videodiagnos, samt att förbättra dokumentation och ärendeunderlag tack vare XMRealitys starka dokumentationsfunktioner.

“Att belastningen på enklare ärenden kan minskas är en klar fördel då det innebär mer effektiv arbetstid för både fastighetsskötare och tekniker. Att tjänsten även gynnar miljön i minskade resor och transporter är ju en klar och viktig fördel, Vi kommer att använda den första batchen av licenser främst i vårt samarbete med SBB” berättar Susanna Ehrström, VD och grundare av både Vallmo och Viveo. “Som jag ser det är det här helt klart framtidens sätt att arbeta för kundservice och fastighetsbolag,” avslutar Susanna Ehrström.

”Vi har sedan tidigare sett en ökad efterfrågan av vår tjänst inom fastighetsförvaltning på den brittiska marknaden. Genom det här samarbetet med Viveo, och därigenom Vallmo, har vi nu en tydlig ingång på den svenska fastighetsmarknaden. Tillsammans kommer vi även marknadsföra tjänsten under Fastighetsmässan i Stockholm om en månad vilket vi ser väldigt mycket fram emot! Vår lösning används inte bara för att effektivt lösa problem i fastigheten utan att behöva skicka ut en fastighetsskötare eller tekniker. Tillsammans bidrar vi även till en responsiv och direkt service för hyresgästen, vilket kommer bli en viktig del i hur fastighetsbolag kan öka kundnöjdheten hos hyresgästerna.” Säger Andreas Jonsson, affärsutvecklingschef på XMReality.

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan person på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er (Application Programming Interfaces) för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 125 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

Om Viveo
Med teknik och ett nytt hybridarbetssätt skapar Viveo effektiviseringar när det handlar om skapade ärenden, dygnet runt. De visar på möjligheten att kommunicera med din kollega och hyresgäst för att snabbt avhjälpa fel och situationer via videoteknik, direkt i din mobil, utan restid! Viveo samarbetar med sitt systerbolag Vallmo som erbjuder fastighetsrelaterade tjänster 24/7 som idag används av bland annat SBB, Genova och Neobo. Läs mer på https://viveo.se/ samt https://www.vallmo.se/ 

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Edepil

CMO XMReality
Tel: +46 730 981 281
E-mail: johanna.edepil@xmreality.com

Om JohannaLäs mer

Born 1988. Chief Marketing Officer (CMO) since 2020.

Holdings in XMReality:
49 970 shares and 100 000 warrants

Education and experience:
Johanna Edepil has a MSc in Industrial Engineering and Management from Linköping University with a specialization towards Industrial Marketing. Johanna has several years experience from working in international B2B companies and has held positions within sales, market analysis and strategic marketing. Resulting in experience from the entire sales- and marketing process.

Läs mindre