Book a demo

XMReality delårsrapport, koncernöversikt juli - september 2022


Date: 2022-10-20
De årliga återkommande intäkterna vänder svagt uppåt och ökar med 2 procent jämfört med Q2 detta år. Nettoomsättningen minskade med 15 procent jämfört med föregående period. Bolaget kommunicerar även sina framtida finansiella mål.

Kvartalet juli - september 2022, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 482 (5 286) TSEK.
 • Kostnaderna uppgick till –15 311 (-12 777) TSEK.
 • Rörelseresultatet före skatt blev -7 895 (-7 022) TSEK.
 • Kassaflödet blev -10 973 (-9 294) TSEK och soliditeten var vid periodens slut 52,1 (80,9) procent.

Nettoomsättningen sjönk med 15 procent till 4 482 (5 286) TSEK. De årliga återkommande intäkterna (ARR) var i stort oförändrade 18 447 (18 523) TSEK jämfört med Q3 2021. Dock vände de årliga återkommande intäkterna (ARR) svagt uppåt med 2 procent sedan Q2 2022. Den absoluta merparten av intäkterna är fortsatt återkommande mjukvaruprenumerationer. Bruttomarginalen var fortsatt hög, 97 (90) procent för kvartalet. Orderstocken, orderingång som kvarstår att redovisa som intäkt, minskade med 25 procent till 11 206 (14 964) TSEK. De ökade kostnaderna är främst kopplade till en framåtriktad förstärkning av försäljningsresurserna i det helägda dotterbolaget i USA, samt ökade satsningar i produktutveckling.

Orderingången under kvartalet var betydligt lägre än motsvarande nivå Q3 2021 och sjönk med 54 procent till 2 357 (5 136) TSEK. Under jämförelsekvartalet Q3 2021 bokades två tvåårsavtal samt ett större avtal med världens största bryggeri (Anheuser-Busch InBev).

Bolagets finansiella mål är att senast i slutet av 2024 börja generera positivt kassaflöde, samt att 2025 nå en ARR om 75 000 TSEK med tillhörande EBITDA på 15 percent.

Delåret januari - september 2022, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 907 (16 608) TSEK.
 • Kostnaderna uppgick till -50 335 (-39 205) TSEK.
 • Rörelseresultatet före skatt blev -28 079 (-21 036) TSEK.
 • Kassaflödet blev -32 363 (34 916) TSEK.

Noterbara händelser under kvartalet

 • ABB har lagt ytterligare order till ett årligt värde av 1,5 miljoner SEK. ABB Process Automation i USA har beställt ett betydande antal Remote Guidance-licenser via det ramavtal som XMReality har på plats med ABB. XMReality används sedan tidigare inom ABB Motion. Beställningen kommer påverka kassaflödet under Q4-2022 (0,25 miljoner SEK) samt Q1-2023 (1,5 miljoner SEK).

Noterbara händelser efter kvartalet

 • Cobalt Housing i Storbritannien har beställt XMReality Remote Guidance för första linjens support. Cobalt Housing Ltd är en registrerad bostadsrättsförening med säte i North Liverpool.
 • XMReality har tecknat ett 5-årigt återförsäljaravtal med ett stort globalt industriföretag med mer än 100 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Avtalet ger företaget rätten att sälja XMReality Remote Guidance under deras eget varumärke (white label) till deras globala kundbas. Samma avtal fungerar också som ett 5-årigt ramavtal för denna befintliga kunds interna köp och användning av samma produkt. Avtalet som sådant garanterar inte några nya beställningar.
 • Saab har fördubblat sitt licensinnehav av XMReality Remote Guidance. Som kommunicerades i oktober 2020 skrev Saab, som förser den globala marknaden med tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet, och XMReality ett treårigt avtal där huvuddelen av avtalet avser en fast avgift. Saab har nu beställt ytterligare licenser till följd av att deras användning har ökat.

I den här videon berättar Jörgen Remmelg, VD på XMReality, tillsammans med Johanna Edepil, CMO, om resultatet som företaget rapporterade samt vilka händelser som är extra intressanta att lyfta till investerarna.

Länk till sidan där delårsrapporten återfinns: https://www.xmreality.com/sv/investerare/rapporter-analyser

Denna information är sådan som XMReality är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-20 08.30 CEST.

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
www.redeye.se

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

 • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan person på distans, som om man vore där
 • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
 • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er (Application Programming Interfaces) för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 125 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Edepil

CMO XMReality
Tel: +46 730 981 281
E-mail: johanna.edepil@xmreality.com

Om JohannaLäs mer

Born 1988. Chief Marketing Officer (CMO) since 2020.

Holdings in XMReality:
49 970 shares and 100 000 warrants

Education and experience:
Johanna Edepil has a MSc in Industrial Engineering and Management from Linköping University with a specialization towards Industrial Marketing. Johanna has several years experience from working in international B2B companies and has held positions within sales, market analysis and strategic marketing. Resulting in experience from the entire sales- and marketing process.

Läs mindre