Book a demo

XMReality delårsrapport, koncernöversikt april - juni 2022


Date: 2022-08-11
De årliga återkommande intäkterna (ARR) ökade med 3 procent. Nettoomsättningen sjönk med 17 procent. Bruttomarginalen ökade från 90 procent till 95 procent.

Kvartalet april - juni 2022, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 616 (5 565) TSEK.
 • Kostnaderna uppgick till -18 431 (-13 909) TSEK.
 • Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev -9 395 (-7 749) TSEK.
 • Kassaflödet blev -12 349 (-6 206) TSEK och soliditeten var vid periodens slut 60,6 (80,0) procent.

Nettoomsättningen sjönk med 17 procent till 4 616 (5 565) TSEK. De årliga återkommande intäkterna (ARR) ökade med 3 procent till 18 045 (17 555) TSEK. Den absoluta merparten av intäkterna är fortsatt återkommande mjukvaruprenumerationer. Bruttomarginalen var fortsatt hög och 95 (90) procent för kvartalet. Orderstocken, orderingång som kvarstår att intäktsföra, minskade med 12 procent till 13 293 (15 136) TSEK. De ökade kostnaderna är främst kopplade till en framåtriktad förstärkning av försäljningsresurserna i det helägda dotterbolaget i USA, samt signifikant större investeringar i produktutvecklingen.

Orderingången under kvartalet var betydligt lägre än motsvarande nivå förra året och sjönk med 64 procent till 2 344 (6 589) TSEK. Detta främst som ett resultat av avsaknaden av större nya affärer under kvartalet 2022. Jämförelsekvartalet 2021 innehöll även ett stort tvåårsavtal (förnyelse) som hade ett enskilt orderingångsvärde om cirka 2 MSEK.

Från och med denna rapport justerar vi vår bedömningsgrund för aktivering av eget utvecklingsarbete. Vi har tidigare valt att aktivera endast en mindre del av våra utvecklingskostnader. Som ett resultat av vår nya produktstrategi, vilken resulterat i betydlig färre produktvarianter och mindre anpassningsarbete för de olika hårdvaruplattformar vi är kompatibla med, så har effektiviteten nu därmed ökat signifikant. Bedömning är att en större andel av utvecklingsarbetet nu uppfyller kraven för att aktiveras. Detta medför att det bokförda värdet av bolagets balanserade utgifter ökar. 

Halvåret januari - juni 2022, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 426 (11 322) TSEK.
 • Kostnaderna uppgick till -35 023 (-26 427) TSEK.
 • Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev -20 184 (-14 006) TSEK.
 • Kassaflödet blev -21 389 (44 210) TSEK.

Noterbara händelser under kvartalet

 • XMReality AB tecknade nya avtal med flera svenska energibolag och kommuner för användning av XMReality Remote Guidance. Det huvudsakliga användningsområdet är teknisk support direkt till slutkund.
 • Den thailändska enheten för en stor japansk biltillverkare lade en beställning på XMReality Remote Guidance genom NTT (Nippon Telegraph and Telephone). XMReality har ett partnerskapsavtal på plats med NTT sedan oktober 2020 som möjliggör för NTT att marknadsföra och sälja XMReality Remote Guidance.
 • XMReality lanserade nya produktfunktioner som möjliggör för schemaläggning av gruppsamtal samt att vara upp till 20 personer i ett samtal. Historisk har XMRealitys produkt riktat sig mot eftermarknadsprocessen och intermittent problemlösning. Sedan 2021 har produktutvecklingen fokuserat på att utöka antalet användningsområden och därmed även marknadspotentialen. Dessa nya funktioner för att schemalägga stora gruppsamtal är ett steg i den riktningen.
 • XMReality erhöll beställning gällande licenser för XMReality Remote Guidance från Coor, en ledande leverantör av Facility Management-tjänster i Norden. Kontraktet är ett prenumerationsavtal med automatisk förlängning. Det huvudsakliga användningsområdet är underhåll inom Facility Management och till en början används tjänsten inom den svenska marknaden.

Noterbara händelser efter kvartalet

 • XMReality lanserade flera nya produktfunktioner som gör produkten skräddarsydd för att utföra planerade aktiviteter som inspektioner och revisioner på distans. Kunder kan nu schemalägga sessioner i förväg, använda fördefinierade steg-för-steg-instruktioner i ett livesamtal och automatiskt generera PDF-dokumentation efter samtalet. Detta hjälper kunder att både utföra och dokumentera planerade aktiviteter med konsekvent och hög kvalitet

I den här videon berättar Jörgen Remmelg, VD på XMReality, tillsammans med Johanna Edepil, CMO, om resultatet som företaget rapporterade samt vilka händelser som är extra intressanta att lyfta till investerarna.

Länk till sidan där delårsrapporten återfinns: https://xmreality.com/investors/finansiella-rapporter-analyser-och-dokument/

Denna information är sådan som XMReality är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-11 08.30 CEST.

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
www.redeye.se

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

 • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan person på distans, som om man vore där
 • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
 • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er (Application Programming Interfaces) för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 125 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Edepil

CMO XMReality
Tel: +46 730 981 281
E-mail: johanna.edepil@xmreality.com

Om JohannaLäs mer

Born 1988. Chief Marketing Officer (CMO) since 2020.

Holdings in XMReality:
49 970 shares and 100 000 warrants

Education and experience:
Johanna Edepil has a MSc in Industrial Engineering and Management from Linköping University with a specialization towards Industrial Marketing. Johanna has several years experience from working in international B2B companies and has held positions within sales, market analysis and strategic marketing. Resulting in experience from the entire sales- and marketing process.

Läs mindre