Book a demo

XMReality adresserar nya användningsområden med ny produktversion skräddarsydd för planerade aktiviteter


Date: 2022-07-06
XMReality har lanserat flera nya produktfunktioner som gör produkten skräddarsydd för att utföra planerade aktiviteter som inspektioner och revisioner på distans. Kunder kan nu schemalägga sessioner i förväg, använda fördefinierade steg-för-steg-instruktioner i ett livesamtal och automatiskt generera PDF-dokumentation efter samtalet. Detta hjälper kunder att både utföra och dokumentera planerade aktiviteter med konsekvent och hög kvalitet.

Historiskt sett har XMRealitys produkt inriktat sig på eftermarknadsprocesser med fokus på intermittent problemlösning. Med en rad nya produktfunktioner utökar XMReality nu bortom eftermarknadssegmentet, till planerade aktiviteter som inspektioner, revisioner och driftsättning.

Att kunna schemalägga samtal och bjuda in deltagare i förväg gör det enkelt att använda XMReality för att genomföra planerade aktiviteter på distans. Väl i ett samtal säkerställer fördefinierade steg-för-steg-instruktioner att personen som vägleder en fjärruppgift gör det med garanterad stringens, oavsett tidigare erfarenhet.

När en uppgift genomförts på distans med XMReality är det viktigt att skapa konsekvent och högkvalitativ dokumentation av samtalet och utförda uppgifter för att främja kunskapsöverföring och kvalitetssäkring. Med det nya produkttillägget som automatiskt skapar PDF-rapporter får användare nu högkvalitativ dokumentation av sina XMReality samtal med en knapptryckning.

"Vi har arbetat nära vår befintliga kundbas för att återigen säkerställa att vår produkt utvecklas för att möta marknadens behov. Organisationer som använder steg-för-steg-instruktioner minskar risken för fel, introducerar ny personal snabbare och utför alla distansuppgifter konsekvent oavsett vem som leder dem, och när eller var det görs.” säger Alexander Sandström CTO på XMReality. "Tillsammans med automatiserad samtalsdokumentation gör steg-för-steg-instruktioner det enkelt för våra kunder att höja kvaliteten i sitt planerade aktiviteter som utförs på distans."

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan person på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er (Application Programming Interfaces) för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 100 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Edepil

CMO XMReality
Tel: +46 730 981 281
E-mail: johanna.edepil@xmreality.com

Om JohannaLäs mer

Born 1988. Chief Marketing Officer (CMO) since 2020.

Holdings in XMReality:
49 970 shares and 100 000 warrants

Education and experience:
Johanna Edepil has a MSc in Industrial Engineering and Management from Linköping University with a specialization towards Industrial Marketing. Johanna has several years experience from working in international B2B companies and has held positions within sales, market analysis and strategic marketing. Resulting in experience from the entire sales- and marketing process.

Läs mindre