Book a demo

XMReality AB (publ) Bokslutskommuniké för 2021


Date: 2022-02-17
På helårsbasis blev nettoomsättningen 21 975 TSEK, vilket innebär en ökning om 6 procent samtidigt som orderstocken ökade 34 procent. De årliga återkommande intäkterna (ARR) ökade 6 procent under året. Kvartalets nettoomsättning var 5 101 TSEK jämfört 7 072 TSEK från förra årets sista kvartal. Orderingången blev 25 964 TSEK på helårsbasis.

Kvartalet oktober – december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 101 (7 072) TSEK.
 • Kostnaderna uppgick till -18 311 (-14 482) TSEK.
 • Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner blev -12 410 (-6 736) TSEK.
 • Kassaflödet blev -8 377 (-4 703) TSEK och soliditeten var vid periodens slut 70,5 (59,6) procent.

Orderingången minskade med 35 procent till 7 102 (10 919) TSEK, främst som ett resultat av att färre flerårskontrakt skrevs under sista kvartalet 2021 jämfört med 2020. Nettoomsättningen sjönk 28 procent till 5 101 (7 072) TSEK, där merparten av skillnaden härrör från avtalet med Saab som i huvudsak redovisades som nettoomsättning direkt vid leverans under Q4 2020 då den större delen ej var en prenumerationsaffär.

Helåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 21 975 (20 701) TSEK.
 • Kostnaderna uppgick till -57 777 (-48 059) TSEK.
 • Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner blev -33 440 (-24 925) TSEK.
 • Kassaflödet blev 26 483 (9 267) TSEK.

Nettoomsättningen ökade med 6 procent på helårsbasis till 21 975 (20 701) TSEK, samtidigt som orderstocken ökade med 34 procent till 17 088 (12 725) TSEK. Orderingången blev 25 964 (25 992) TSEK. Orderstocken är den orderingång som kvarstår att intäktsföra som nettoomsättning. De årliga återkommande intäkterna (ARR) steg med 6 procent till 18 583 (17 553) TSEK. Merparten av orderstocken var vid periodens slut fakturerad, då prenumerationerna normalt faktureras årsvis i förskott och är således redan betald eller ligger för betalning.

Noterbara händelser under kvartalet oktober - december 2021

 • XMReality har anslutit sig till Microsoft Partner Network (MPN) som en oberoende mjukvaruleverantör, en så kallad Independent Software Vendor (ISV). Partnerprogrammet ger XMReality ytterligare möjlighet att skala upp och expandera globalt.
 • XMReality lanserar remote guidance-samtal på HoloLens 2, Microsofts senaste version av smarta glasögon. Lanseringen är en del av XMRealitys arbete för ökat oberoende av hårdvara och tillgänglighet på användarens val av enhet. Kompatibilitet med HoloLens 2 ger användaren möjlighet till ytterligare användningsområden där en handsfree-interaktion är avgörande.
 • XMReality Remote Guidance finns nu tillgängligt i Salesforce, en integration som gör XMReality till en naturlig del av redan etablerade supportprocesser. Detta gör det möjligt för serviceagenter och fälttekniker som arbetar i Salesforce att snabbt starta ett Remote Guidance-samtal och lösa kundernas supportförfrågningar snabbare.

Noterbara händelser efter kvartalets utgång

 • Procurement for Housing (PfH) och XMReality har tecknat ett ramavtal för leverans av XMReality Remote Guidance. Tillgång till Remote Guidance har efterfrågats av PfHs medlemsorganisationer och är nu en katalogprodukt.
 • Verisure SARL, Verisures schweiziska högkvarter, och XMReality AB har tecknat ett globalt ramavtal för att leverera XMReality Remote Guidance. Initialt inom ramen för avtalet påbörjas ett arbete att införa XMReality Remote Guidance inom Verisures tekniska support av hemlarm i Sverige.
 • Från och med den 1 mars tillträder Lotta Ekerbring som Chief Finance Officer (CFO) på XMReality. Lotta ersätter nuvarande CFO, Claes Pettersson, som kommer att gå i pension. Lotta har gedigen erfarenhet inom området och har också tidigare erfarenhet som CFO på ett högteknologiskt företag med dotterföretag i Nordamerika.

I den här videon berättar Jörgen Remmelg, VD på XMReality, tillsammans med Johanna Edepil, XMRealitys CMO, om resultatet som företaget rapporterade samt vilka händelser som är extra intressanta att lyfta till investerarna.

Länk till sidan där delårsrapporten återfinns: https://xmreality.com/investors/finansiella-rapporter-analyser-och-dokument/

Denna information är sådan som XMReality är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-17 08:30 CET.

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 100 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se
www.redeye.se

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Edepil

CMO XMReality
Tel: +46 730 981 281
E-mail: johanna.edepil@xmreality.com

Om JohannaLäs mer

Born 1988. Chief Marketing Officer (CMO) since 2020.

Holdings in XMReality:
49 970 shares and 100 000 warrants

Education and experience:
Johanna Edepil has a MSc in Industrial Engineering and Management from Linköping University with a specialization towards Industrial Marketing. Johanna has several years experience from working in international B2B companies and has held positions within sales, market analysis and strategic marketing. Resulting in experience from the entire sales- and marketing process.

Läs mindre