Book a demo

Valberedning utsedd inför årsstämman 2023 i XMReality (publ.)


Date: 2022-11-11
XMReality meddelar idag att valberedning är utsedd inför årsstämman 2023.

Enligt beslut från XMRealitys årsstämma skall valberedningen utgöras av representanter från de tre största aktieägarna per 30 september 2022 samt av styrelsens ordförande.

Inför årsstämman 2023 består valberedningen av:

  • Kent Söderström, representerar Investment AB Spiltan
  • Lars Svensson, representerar Rambas AB
  • Joakim Fagerbakk, representerar Klösen AB
  • Björn Persson, styrelsens ordförande

Kent Söderström har utsetts till valberedningens ordförande.

I valberedningens uppdrag ingår bland annat att lämna förslag till:

  • Antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
  • Bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
  • Arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete.
  • I förekommande fall val av revisor
  • Arvode till revisor
  • Eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen

Den som önskar lämna förslag till XMRealitys valberedning kan göra detta via e-post till valberedningens ordförande på adress kent@spiltan.se. Sista datum för inkommande förslag är 1 februari 2023.
 

Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 11 november 2022 kl. 12:00 CET.

About XMReality
XMReality AB (publ) develops and sells solutions that revolutionize knowledge transfer through so-called Augmented Reality (AR). The company is a market leader in remote guidance where you guide a person on site via AR to solve problems or prevent them from occurring. The product is used globally in more than 60 countries. Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken and Saab are examples of the more than 125 customers. XMReality is based in Linköping and in the U.S. and is listed on the Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). For more information, visit: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Advisor är Redeye AB
www.redeye.se

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Edepil

CMO XMReality
Tel: +46 730 981 281
E-mail: johanna.edepil@xmreality.com

Om JohannaLäs mer

Born 1988. Chief Marketing Officer (CMO) since 2020.

Holdings in XMReality:
49 970 shares and 100 000 warrants

Education and experience:
Johanna Edepil has a MSc in Industrial Engineering and Management from Linköping University with a specialization towards Industrial Marketing. Johanna has several years experience from working in international B2B companies and has held positions within sales, market analysis and strategic marketing. Resulting in experience from the entire sales- and marketing process.

Läs mindre