Book a demo

ABB lägger ytterligare order till ett årligt värde av 1,5 miljoner SEK


Date: 2022-09-28
ABB Process Automation i USA har beställt ett betydande antal Remote Guidance-licenser via det ramavtal som XMReality har på plats med ABB. XMReality har tidigare använts inom ABB Motion, ett annat affärsområde inom ABB. De nya licenserna kommer främst att användas för att stödja ABB:s kunder i eftermarknadsprocessen.

Den initiala beställningen avser månaderna november och december, för att anpassa den årliga betalningsperioden till hela kalenderåret. Inköpsordern för de nästkommande 12 månaderna kommer läggas i december i år. Motsvarande betalningar kommer påverka kassaflödet under Q4-2022 (0,25 miljoner SEK) samt Q1-2023 (1,5 miljoner SEK).  Avtalet har automatisk förnyelse med ett prenumerationsvärde på cirka 1,5 miljoner SEK i årliga återkommande intäkter. Hela ordersumman täcker programvarulicenser för en ABB-designad (white-label) version av XMReality Remote Guidance.

''Jag ​​är mycket glad över att kunna utöka användningen av vår Remote Guidance tjänst inom ABB-koncernen. ABB är en av våra första stora kunder med början 2017 och vi har en tät dialog angående utvecklingen av vår produkt. Vi kommer att arbeta mycket hårt för att bibehålla vår produkts konkurrenskraftiga enkelhet och kvalitet samt fortsätta ta emot återkoppling på vår produktutvecklingsplan från ABB i syfte att ytterligare stärka denna relation. Vi ser även fram emot att fortsätta vår tillväxt på den amerikanska marknaden.”, säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality.

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 28 september, 2022 kl 14:00 CEST.

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
www.redeye.se 

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan person på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er (Application Programming Interfaces) för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 125 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

Om ABB
https://global.abb/group/en/about

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Edepil

CMO XMReality
Tel: +46 730 981 281
E-mail: johanna.edepil@xmreality.com

Om JohannaLäs mer

Born 1988. Chief Marketing Officer (CMO) since 2020.

Holdings in XMReality:
49 970 shares and 100 000 warrants

Education and experience:
Johanna Edepil has a MSc in Industrial Engineering and Management from Linköping University with a specialization towards Industrial Marketing. Johanna has several years experience from working in international B2B companies and has held positions within sales, market analysis and strategic marketing. Resulting in experience from the entire sales- and marketing process.

Läs mindre